Disclaimer

Fort 5 spant zich in om informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Fort 5 is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.

Alle prijzen en offertes die op deze website worden vermeld, zijn vrijblijvend en (tenzij uit de offerte anders voortvloeit) geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Fort 5 kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst.

De website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze website kan informatie, software, foto’s en andere materialen bevatten die door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fort 5 worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Fort 5 heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:


Fort 5

info@fort5.nl